Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności Grupa Prace Wykończeniowe oraz polityka cookies  
Podanie danych osobowych, a także ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu zgodnym z umową albo na podstawie wyrażonej przez Państwo zgody. Przetwarzamy dane wyłącznie użytkowników, którzy zgodnie z Regulaminem będą mieli wizytówki w naszym Serwisie. 
Prosimy, aby pamiętać, że w każdej chwili mają Państwo prawo do żądania aktualizacji lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych na zasadach i w trybie określonym w Regulaminie.
Zapewniamy, że nasza firma przestrzega restryktywnej polityki bezpieczeństwa danych osobowych, a przetwarzane w naszym systemie dane osobowe są bezpieczne i dokładamy wszelkich starań, aby system ten stale udoskonalać zgodnie z postępem techniki.

I. Kto jest administratorem danych osobowych – Obowiązek informacyjny?
Administratorem danych osobowych przekazanych w trakcie rejestracji, czyli podmiotem odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Twoim danym osobowym (dalej Administrator) jest:
 
GRUPA PRACE WYKOŃCZENIOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul.
Radlińska 68, 44-300 Wodzisław Śląski
NIP:  6472582320, REGON: 369930167
KRS: 0000726865
 
W przypadku pytań dotyczących ochrony danych osobowych prosimy o kontakt za pośrednictwem adresu e-mail: p.w.spolkazoo@gmail.com. Dane osobowe przetwarzane są w celach opisanych w regulaminie Serwisu oraz za Państwa zgodą w celach marketingowych. Administrator może udostępnić Pani/Pana dane osobowe podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Administratora takim jak: firmom kurierskim, czy przedsiębiorstwom świadczącym na rzecz Administratora usługi księgowe albo hosting strony internetowej, poczty elektronicznej, czy serwisu społecznościowego. Administrator może przetwarzać Państwa dane ze względów podatkowych maksymalnie przez 5 lat od zakończenia roku podatkowego, w którym zaistniało zdarzenie podatkowe np. wykupienie płatnej reklamy na portalu, a ze względów promocyjnych i marketingowych do chwili odwołania zgody lub usunięcia swoich danych z Serwisu. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Administrator zamierza w celach marketingowych profilować państwa dane osobowe w celach dostosowania oferty i produktów do Państwa potrzeb i wymagań, a także umożliwiać filtrowanie danych wyświetlanych na portalu. Ponadto informujemy o prawie do żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych, o prawie ich sprostowania, prawie do odwołania udzielonej zgody, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych i prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych mieszczącego się w Warszawie przy ulicy Stawki 2.

II. Jak chronimy Państwa dane osobowe?
Administrator wdrożył politykę bezpieczeństwa danych osobowych i politykę bezpieczeństwa systemu IT, które zapewniają skuteczną ochronę danych osobowych. Zapewniamy również szyfrowanie haseł użytkowników i odpowiednio je zabezpieczamy. Jednakże ze względów bezpieczeństwa rekomendujemy, aby używali Państwo silnych haseł to znaczy takich, które składają się z co najmniej 8 znaków, w tym z małej i dużej litery cyfry lub znaku specjalnego oraz aby nie były łatwe do odgadnięcia.
Prosimy również pamiętać, aby nigdy nie używać tych samych haseł w różnych serwisach.

III. Dlaczego i o jakie dane osobowe prosimy?
A. Rejestracja
W trakcie rejestracji prosimy o podanie danych niezbędnych do założenia konta w Serwisie, dzięki czemu będą Państwo mieli możliwość reklamowania publicznie swoich usług w naszym Serwisie.
W trakcie rejestracji prosimy o:
  • imię i nazwisko,
  • nazwę przedsiębiorstwa wraz z adresem oraz numerem telefonu.
 
W trakcie rejestracji prosimy również o zapoznanie się z Regulaminem oraz pytamy o wyrażenie zgody na przesyłanie informacji marketingowych drogą elektroniczną. Jeśli wyrażą Państwo dobrowolną zgodę przesyłane informacje mogą również dotyczyć produktów i usług dostarczanych przez podmioty trzecie.
 
B. Subskrypcja newslettera
W przypadku subskrypcji newslettera oraz wyrażenia zgody na jego otrzymywanie w procesie rejestracji prosimy o podanie adresu e-mail, na który przesyłane będę informacje handlowe od Administratora, z których w każdej chwili mogą Państwo zrezygnować logując się na swoje konto lub klikając link anulujący subskrypcję i znajdujący się w stopce każdego newslettera.
Dane podane w trakcie subskrypcji newslettera są przetwarzane przez Administratora oraz przez następujące podmioty:
  • FreshMail Danuta Fuksa, operatora serwisu freshmail.pl

C. Odwiedzający stronę
Osoby, które odwiedzają naszą stronę i nie wykupiły u nas wizytówki nie muszą się logować ani podawać swoich danych osobowych. Osoby te prosimy, aby zapoznały się z sekcją cookes - poniżej, a także z naszym Regulaminem.

IV. Informacje o Państwa danych osobowych, które pobierane są automatycznie po wejściu na stronę Serwisu
A. Przetwarzanie informacji na serwerze
System informatyczny, z którego korzysta Administrator automatycznie gromadzi w logach dane związane z urządzeniem, z którego korzystasz łącząc się z Serwisem. Dane te gromadzone są jedynie w celach statystycznych i dotyczą: typu urządzenia, systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki internetowej oraz adresu wejścia na stronę Serwisu i są wykorzystywane również w procesie optymalizacji strony Serwisu.
Dane te stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej, a także mechanizmów korygowania błędów systemowych.

B. Cookies
Serwis wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Państwa urządzeniu, w ograniczonym zakresie. W serwisie wykorzystywany jest mechanizm cookies na cele poprawnego działania Serwisu (przechowywana jest w nim nazwa sesji cookies).
Cookies nie są wykorzystywane do zapamiętania logowania. Mechanizm logowania oparty jest na zapamiętywaniu sesji strony.

C. Google Analytics (cookies)
Google Analytics wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Państwa urządzeniu, w celu umożliwienia przeanalizowania przez Adminsitratora źródeł ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z niego.
Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu.
Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.
Dla celów statystycznych Administrator korzysta z plików cookies instalowanych przez Google Analytics. Google zamieszcza na swoich stronach szczegółowe informacje o tym jakie dane zbiera i jak je przetwarza.

Polityka prywatności:
https://policies.google.com/privacy?hl=pl
Rodzaje plików cookie używanych przez Google:
https://policies.google.com/technologies/types?hl=pl
Szczegółowy opis plików Google Analytics (wersja angielska)
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage 

D. Google AdWords (cookies)
Google AdWords wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Państwa urządzeniu, w celu umożliwienia przez Administratora oceny poprawności i skuteczności prowadzonej działalności reklamowej z wykorzystaniem sieci AdWords.
Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu.
Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.
W przypadku, gdy nie zgadzają się Państwo na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdują się w plikach pomocy Państwa przeglądarki internetowej. 
Jeżeli zgadzają się Państwo na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, ale po zakończeniu odwiedzin w Serwisie chcą Państwo je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka, a informację o tym jak, to zrobić znajdują się w plikach pomocy Państwa przeglądarki internetowej. 
 
V. Polityka prywatności bezpieczeństwa naszych partnerów
Administrator bardzo starannie dobiera swoich partnerów biznesowych i równie starannie weryfikuje zamieszczanie w Serwisie linki do innych stron internetowych. Serwis nie odpowiada jednak za standard i politykę ochrony prywatności stosowaną przez podmioty wykupujące wizytówki w naszym Serwisie. Dlatego zalecamy weryfikację każdego z naszych partnerów w zakresie własnym i samodzielne podjęcie decyzji, czy chcą Państwo powierzyć im swoje dane osobowe.

VI. Udostępnianie danych osobowych
W przypadku danych, które nie są w serwisie dostępne publicznie i w szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje Administratorowi udostępnienie zebranych danych organom państwowym, Administrator dane takie udostępni. Za wyjątkiem tych sytuacji, Państwa dane osobowe będą ujawnianie wyłącznie w zakresie, celu i podmiotom wymienionym w niniejszej polityce prywatności.

VII. Zmiana polityki bezpieczeństwa
Administrator zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania Serwisu.
O takiej zmianie Administrator powiadomi Użytkowników drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowej polityki prywatności. Osoby odwiedzające stronę będą mogły zapoznać się z jej treścią wchodząc bezpośrednio na stronę Serwisu.
Aktualny tekst Polityki prywatności zawsze znajduje się w zakładce Polityka prywatności.

VIII. Kontakt
Administrator kontaktuje się z Państwem zgodnie z niniejszą polityką oraz Regulaminem. 
W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa Państwa danych osobowych zachęcamy do kontaktu z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: p.w.spolkazoo@gmail.com.
W powyższych sprawach można również korespondować się z nami pod adresem korespondencyjnym:
 
GRUPA PRACE WYKOŃCZENIOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul.
Radlińska 68, 44-300 Wodzisław Śląski

Wersja 1.0 (Wodzisław Śląski, dn. 01.07.2022)