Ankieta - potrzeby szkoleniowe

Uprzejmie prosimy o uzupełnienie ankiety.
Przekazane informacje będą wykorzystane wyłącznie w celu opracowania Wniosków o dofinansowanie do szkoleń realizowanych w ramach Bazy Usług Rozwojowych.
Dane dotyczące przedsiębiorstwa
Branża*:
Wielkość przedsiębiorstwa*:
Nazwa firmy*:
Ulica*:
Kod pocztowy*:
Miejscowość*:
Województwo*:
Powiat*:
NIP*:
E-mail*:
Nr telefonu*:
Czy firma korzystała w ciągu ostatnich 3 lat z pomocy publicznej / pomocy de minimis?*:
Proszę wskazać, kiedy jest najmniejsze obciążenie pracą w firmie*:
Dane dotyczące pracowników (umowa o pracę, umowa-zlecenie)
Liczba osób zatrudnionych w firmie:
Kobiety:
W tym 50 lat i więcej:
Mężczyźni:
W tym 50 lat i więcej:
Ogółem:
W tym 50 lat i więcej:

Liczba osób z niepełnosprawnością zatrudnianych w firmie:
Kobiety:
Mężczyźni:
Ogółem:

Liczba osób z wykształceniem co najwyżej średnim zatrudnianych w firmie:
Kobiety:
Mężczyźni:
Ogółem:
Dane dotyczące potrzeby szkoleniowej
Z jakiego rodzaju szkoleń chcieliby Państwo skorzystać?
Prosimy obok nazwy szkolenia wpisać liczbę pracowników z informacją o wieku i wykształceniu:
Rodzaj szkolenia
Liczba delegowanych pracowników
W tym osoby po 50 roku życia
W tym osoby o wykształceniu co najwyżej średnim lub zawodowym
Układanie glazury i terakoty
Malowanie agregatem hydrodynamicznym
Systemy suchej zabudowy
Ocieplanie i zabudowa poddaszy
Wielkoformatowe okładziny ceramiczne - szkolenie specjalistyczne
Obróbka i montaż spieków kwarcowych
Malowanie wnętrz: tradycyjne i dekoracyjne
Techniki dekoracyjneObowiązek informacyjny zgodnie z RODO
Administratorem Danych Osobowych jest Grupa Prace Wykończeniowe Sp. z o.o. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Radlińskiej 68. W przypadku pytań dotyczących ochrony danych osobowych prosimy o kontakt za pośrednictwem adresu e-mail: p.w.spolkazoo@gmail.com. Dane osobowe przetwarzane są w celach opracowania wniosków o dofinansowanie do szkoleń realizowanych w ramach Bazy Usług Rozwojowych, a także opisanych w regulaminie portalu www.gpw24.eu oraz za Państwa zgodą w celach marketingowych. Administrator może udostępnić Pani/Pana dane osobowe w celach związanych z opracowaniem wniosków o dofinansowanie różnym instytucjom takim jak PARP, KFS czy Urzędy Pracy lub innym podmiotom samorządowym wspierającym projekty o dofinansowanie. W celach opisanych w regulaminie portalu Administrator może udostępnić Pani/Pana dane osobowe podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Administratora takim jak: firmom kurierskim, czy przedsiębiorstwom świadczącym na rzecz Administratora usługi księgowe albo hosting strony internetowej, poczty elektronicznej, czy serwisu społecznościowego, a także w celach marketingu elektronicznego takim spółkom jak np.: Freshmail Sp. z o.o. oraz ich podwykonawcom. Administrator może przetwarzać Państwa dane przez okres trwania dofinansowanego projektu, a następnie przez okres wyznaczony prawnie dla archiwizacji dokumentów projektowych. Ze względów podatkowych dane osobowe będą przetwarzane maksymalnie przez 5 lat od zakończenia roku podatkowego, w którym zaistniało zdarzenie podatkowe np. wykupienie płatnej reklamy na portalu, a ze względów promocyjnych i marketingowych, do chwili odwołania zgody lub usunięcia swoich danych z portalu. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Administrator zamierza w celach marketingowych profilować państwa dane osobowe w celach dostosowania oferty i produktów do Państwa potrzeb i wymagań, a także umożliwiać filtrowanie danych wyświetlanych na portalu. W celu uzyskania dofinasowania dane mogą podlegać profilowaniu również przez odbiorców danych w szczególności pod względem zapotrzebowania na dany typ szkolenia, wielkości przedsiębiorstwa, a także procentowego udziału kobiet w ogólnej liczbie pracowników lub osób powyżej 50 roku życia, czy posiadających orzeczenie o niepełnosprawności. Ponadto informujemy o prawie do żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych, o prawie ich sprostowania, prawie do odwołania udzielonej zgody, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych i prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego UODO mieszczącego się w Warszawie przy ulicy Stawki 2.

*