Blog

Sekcja malarska Bez powietrza

Bez powietrza

Bez powietrza

Rozdział II. Podłoża wtórne

Pamiętajmy, że właściwie przygotowane podłoże pozwala nam uniknąć takich problemów jak: spękania, odspajanie się masy, czy problemów z aplikacją kolejnych warstw wykończeniowych. O ile przy pracy na podłożach nowo wykonanych pracujemy na materiale o stałych wartościach, czyli znamy twardości i nasiąkliwość materiałów, tak na podłożach wtórnych musimy sprawdzić charakterystykę i określić parametry, które pozwolą nam podjąć decyzję co do dalszego kierunku prac.
Bez powietrza

Bez powietrza

Rozdział I. Gładzie gipsowe – przygotowanie podłoża

Jednym z ważniejszych aspektów podczas wykonywania gładzi jest przygotowanie podłoża. Dzięki odpowiedniemu przygotowaniu podłoża możemy uniknąć takich problemów jak spękania, pajączki, odspajanie się od powierzchni, czy problemów z aplikacją kolejnych warstw wykończeniowych lub dekoracyjnych.

1