Na potrzeby niniejszej polityki prywatności przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
 • Administrator – administrator danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych
 • Strona – strona internetowa dostępna pod adresem https://gpw24.eu/sklep
 • Użytkownik – każdy podmiot, przeglądający Stronę
 • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

DANE OSOBOWE

Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Grupa Prace Wykończeniowe Sp. z o.o., ul. Radlińska 68, 44-300 Wodzisław Śląski, e-mail: p.w.spolkazoo@gmail.com.
Podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne.
Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe za pomocą dostępnych na stronie formularzy:
 • formularza kontaktowego na podstronie Kontakt
 • formularzy zapytań o produkt, dostępnych na stronach każdego z produktów
 • formularza rejestracji konta użytkownika
 • formularza zamówienia

Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których Administrator jest upoważniony do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Administrator zapewnia podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych oraz gwarantuje zachowanie danych osobowych w poufności. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z warunkami określonymi w:
 • RODO
 • ustawie z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


CELE I CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA

Formularz kontaktowy i formularze zapytań o produkt
Użytkownik, który chce przesłać zapytanie poprzez formularz kontaktowy na podstronie "Kontakt" lub poprzez formularz zapytania o produkt (dostępny na stronie produktu), musi podać swój adres e-mail oraz imię. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby wysłać zapytanie.
Dane, przekazane w formularzu kontaktowym, przetwarzane będą w celu odpowiedzi na przesłane zapytanie, a podstawą ich przetwarzania jest zgoda Użytkownika, wynikająca z zainicjowania kontaktu.

Formularz rejestracji konta użytkownika
Użytkownik, który chce zarejestrować konto, musi podać swój adres e-mail, imię, nazwisko, adres, nr telefonu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby założyć konto użytkownika.
Dane, przekazane w formularzu kontaktowym, przetwarzane będą w celu utrzymania i obsługi konta użytkownika, a podstawą ich przetwarzania jest zgoda Użytkownika, wynikająca z wypełnienia i wysłania formularza rejestracji.

Formularz zamówienia
Użytkownik, który chce złożyć zamówienie na produkty dodane do koszyka, musi podać:
 • dane zamawiającego, w tym adres e-mail, imię, nazwisko, adres, nr telefonu
 • dane do dostawy (jeśli została wybrana forma dostawy wymagająca podania tychże danych): imię, nazwisko, adres
 • dane do faktury: imię, nazwisko, adres
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby złożyć zamówienie.
Dane, przekazane w formularzu zamówienia, przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia i kontaktu w sprawach dotyczących zamówienia, a podstawą ich przetwarzania jest zgoda Użytkownika, wynikająca z wypełnienia i wysłania formularza zamówienia.


PLIKI COOKIES

Strona wykorzystuje pliki cookies, by zapewnić jej jak najlepsze funkcjonowanie. Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez system Strony.
Użytkownik może zrezygnować z cookies, wybierając odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron internetowych.
Jeśli Użytkownik nie blokuje w swojej przeglądarce ciasteczek, oznacza to, że wyraża zgodę na:
 • zapisywanie plików cookies na urządzeniu, z którego przegląda Stronę,
 • dostęp do plików cookies i korzystanie z nich przez Stronę.
Wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze Strony.

Cookies podmiotów trzecich
Strona korzysta z narzędzi, dostarczanych przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich:
 • Google Analytics – narzędzie, dostarczane przez Google LLC, służące do śledzenia aktywności Użytkowników na Stronie, które Strona wykorzystuje do tworzenia statystyk i analizy w celu optymalizacji Strony i treści, dostępnych na Stronie.
Wszystkie podmioty, którym powierzone zostaje przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.


LOGI SERWERA

Korzystanie ze Strony wiąże się z wysyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona. Każde wysłane zapytanie jest zapisywane w logach serwera. Logi przechowywane są na serwerze i zawierają m. in.: adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym.
Dane, zapisane w logach serwera, nie są w żaden sposób skojarzone z konkretnymi podmiotami, korzystającymi ze Strony. Logi serwera są elementem administrowania stroną internetową, a ich zawartość nie jest ujawniania nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.


PRAWA UŻYTKOWNIKA

W związku z przetwarzaniem osobowych, Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
 • prawo dostępu do swoich danych osobowych,
 • prawo do sprostowania danych osobowych,
 • prawo do usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli Użytkownik uprzednio wyraził taką zgodę,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Powyższe uprawnienia są realizowane poprzez kontakt z Administratorem danych pod adresem p.w.spolkazoo@gmail.com.